Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Finanční odbor

 

Elektronické formuláře

 

Formuláře ke stažení

Veřejná produkce

Ohlášení k poplatku - užívání veřejného prostranství

Oznámení sportovní, kulturní akce

Oznámení ubytovací kapacita

Přihláška - pes

Přihláška popelnice - fyzické osoby

Přihláška popelnice - chataři

Přihláška popelnice - rodinný dům, byt

Žádost o vrácení přeplatku - pes

Žádost o vrácení přeplatku - popelnice

Oznámení nároku na osvobození - odpad

 

Sociální odbor

POUČENÍ - Dávky pomoci v hmotné nouzi

Odkaz na aktuální formuláře MPSV

 

Odbor stavební úřad a územní plánování

Přidělení čísla popisného a evidenčního

Žádost o vydání rybářského lístku

 

ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ:

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení nebo ve zjednodušeném územním řízení

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území v územním řízení nebo ve zjednodušeném územním řízení

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území v uzemním řízení nebo ve zjednodušeném územním řízení

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Žádost o územní souhlas

 

STAVEBNÍ ÚŘAD:

Ohlášení stavby

Žádost o stavební povolení

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Oznámení o užívání stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby

Ohlášení odstranění

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Žádost o povolení kácení stromů

 

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD:

Žádost o povolení uzavírky a překop

Žádost o připojení na místní komunikaci

Žádost o zvláštní užívání MS - havárie

 

MAJETKOPRÁVNÍ:

Žádost o pronájem pozemku

Žádost o prodej pozemku

 

Odbor vnitřních věcí

BYTOVÉ+NEBYTOVÉ

Tiskopis žádosti o přidělení bytu zvláštního určení v Domě s byty pro důchodce, Nemocniční 6, 793 95 Město Albrechtice

Formulář pro výběrové řízení na pronájem bytu

Návrh nájemní smlouva nebytových prostor

 

MATRIKA

Informace k vyřízení občanství

Dotazník k uzavření manželství

Příloha k dotazníku k uzavření manželství

Žádost o povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo místnost

Správní poplatky matriky

 

EVIDENCE OBYVATEL

Zrušení údaje o místu trvaleho pobytu osoby