#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

 

Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem Soudržnosti a SFŽP v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 1. – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS).

Popis projektu: jedná se vybudování gravitačního kanalizačního systému o profilu PVC DN 300 a 250 o celkové délce 3949 metrů včetně veřejných přípojek o celkové délce 451metrů, který se napojí na stávající kanalizaci a ČOV. Tímto bude možnost napojit 450 EO. Stavba má kladný dopad na životní prostředí neboť se zlikvidují žumpy a septiky u jednotlivých domů, zlepší se životní prostředí na území města a současně dojde ke zlepšení kvality vody v toku řeky Opavice v celé délce toku městem a i za vyústí z ČOV.

k1 k2 k3

 

Klikněte na miniaturu banneru

banner kanalizace hurka