#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Kompostárna Město Albrechtice
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí prioritní osa – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.
Popis projektu: jedná se vybudování kompostárny v Městě Albrechticích pro sběr  a další nakládání s bioodpady. Kompostárna se skládá  ocelové haly, zpevněných ploch, jímky, inženýrských sítí, kamerového systému, osvětlení, oplocení a příslušného technického vybavení – traktoru s čelním nakladačem, samochodného překopávače, rotačního síta, homogenizátoru, kalového čerpadla a měřícího zařízení. Předpokládané ukončení projektu září 2012.

Celkové uznatelné náklady na akcí činní:     16 821 981,-Kč
z toho příspěvek z fondu Evropské unie:      14 298 684,-Kč (85%)
příspěvek SFŽP ČR:                                       841 099,-Kč (  5%)
příspěvek města Město Albrechtice:             1 682 198,-Kč (10%)

komp1

komp2

komp3

komp4

komp5

komp6