#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zavedení separace bioodpadů v Městě AlbrechticíchProjekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí prioritní osa – zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.
Projekt je zaměřen na nakládání s bioopadem. Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejích zpracování a třídění o 2000 t/rok.
K tomuto účelu bylo pořízeno 6ks ocelových kontejnerů o objemu 5m3 a 600 ks nádob na bioodpad o objemu 240 l. Předpokládané ukončení projektu červen 2012.

Celkové uznatelné náklady na akcí činní:     768 600,-Kč
z toho příspěvek z fondu Evropské unie:      653 310,-Kč (85%)
příspěvek SFŽP ČR:                                     38 430,-Kč (  5%)
příspěvek města Město Albrechtice:             76 860,-Kč (10%)

separace1

separace2

separace3