#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.

Tento projekt je financován z: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013

Popis projektu: Projekt řeší výstavbu víceúčelových hřišť ve třech obcích Mikroregionu Krnovsko a to v Městě Albrechticích, Úvalně a Lichnově. Cílovou skupinou uživatelů jsou školáci v rámci výuky, hlavně však mládež, sportovní kluby a dospělí v rámci svých volnočasových aktivit. Předpokládá se celoroční využití pro více druhů sportů až po regulérní sportovní turnaje amatérských družstev z regionu, ale též ze sousedního polského příhraničí.

multifunkční hřiště