#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Město Město Albrechtice

2.

Důvod a způsob založení

Město vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 15 členů

776 636 492  - starosta
554 637 393 - místostarosta
554 637 360 - ústředna, ohlašovna
554 637 391 - sekretariát, ohlašovna

4.

Kontaktní spojení

Město Město Albrechtice
nám. ČSA 27/10
793 95 Město Albrechtice

Telefon:      
Kancelář starosty: 554 637 390 mobil: 608 769 082
Ústředna 554 637 360    
Fax: 554 652 144    
E-mail: starosta@mesto-albrechtice.cz
Internet. stránky: www.mesto-albrechtice.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Město Město Albrechtice
nám. ČSA 27/10
793 95 Město Albrechtice

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Město Albrechtice
nám. ČSA 27/10
793 95 Město Albrechtice

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
Čtvrtek 8.00 - 12.00  

4.4.

Telefonní čísla

Ústředna
Tel: 554 637 360
Fax: 554 652 144
Kancelář starosty
Tel: 554 637 390
Mobil: 608 769 082
e-mail:  

4.5.

Čísla faxu

Fax: 554 652 144

4.6.

Adresa internetové stránky

www.mesto-albrechtice.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

podatelna@mesto-albrechtice.cz

4.8.

Další elektronické adresy

 

5.

Bankovní spojení

ČSOB  a.s.
číslo účtu/kód banky: 155949106 / 0300

6.

 00296228

7.

DIČ

CZ00296228

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Seznam rozpočtů

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle úřadu 

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat na Portálu veřejné správy ČR

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Město vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou městu poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012 

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2005  

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2002

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2000