#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Nařízení obce a směrnice

Platné nařízení, opatření nebo směrnice města
 Číslo Název
Směrnice č.1/2018 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 2018
Směrnice č.4/2016 Směrnice k pronájmu nebo pachtu pozemků v majetku města Město Albrechtice
Směrnice č.3/2016 Úprava směrnice č.1/2015
Směrnice č.2/2016 Úprava směrnice č.1/2015
Opatření č.1/2016 Řád veřejného pohřebiště
Směrnice č.1/2015 Směrnice pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Město Albrechtice
Nařízení č.1/2014 Tržní řád

Směrnice č.1/2014

 Postupy pro zadávání veřejných zakázek městem Město Albrechtice a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi
Směrnice č.1/2013 Směrnice k pronájmu pozemků v majetku města Město Albrechtice

 

Archív neplatných nařízení, opatření nebo směrnice města
 Číslo Název
Opatření č. 1/2013 Řád veřejného pohřebiště