Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Starosta

Luděk Volek

tel.: 554 637 390

email: starosta@mesto-albrechtice.cz

 

 1. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
 2. může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
 3. může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
 4. odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
 5. rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
 6. plní další úkoly stanovené zákonem 128/2000 Sb., a zvláštními zákony,
 7. plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu,
 8. svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu   s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce
 9. spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města

 

Odpovídá za oblasti:

1. sběrný dvůr a kompostárna
2. Služby obce Město  Albrechtice s.r.o.
3. krizové řízení
4. požární ochrana
5. komise přestupková
6. komise povodňová
7. veřejný pořádek