Navigace

Obsah

Vypsané výběrové řízení


Výzva více zájemcům k podání nabídky
Městský úřad Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
 "Odkup vytěžené dřevní hmoty v lesích města Město Albrechtice – 3. Q 2017_BCD“

Nabídku doručte zadavateli na výše uvedenou adresu popřípadě předejte osobně na podatelnu v zalepené obálce s označením: "Výběrové řízení prodej dříví - BCD III.Q 2017  – NEOTVÍRAT!"  a adresou účastníka nejpozději do 2.8.2017 do 14.00

Výzva ke stažení ZDE.

----------------------------------

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Město Albrechtice
Městský úřad Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
referent finačního odboru

Nabídku lze zaslat poštou na adresu Městský úřad Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, nebo osobně v úřední dny a hodiny na podatelnu města na téže adrese s označením "Neotevírat, výběrové řízení - odbor finanční"

do 11.8.2017 do 11.30 hodin.

Výběrové řízení ke stažení ZDE.

----------------------------------

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Město Albrechtice
Městský úřad Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
referent Odboru stavební úřad a územní plánování

Nabídku lze zaslat poštou na adresu Městský úřad Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, nebo osobně v úřední dny a hodiny na podatelnu města na téže adrese s označením "Neotevírat, výběrové řízení - stavební úřad"

do 11.8.2017 do 11.30 hodin.

Výběrové řízení ke stažení ZDE.

----------------------------------