Navigace

Obsah

Kabelová TV v Městě Albrechticích


Město Město Albrechtice provozuje na území města kabelovou televizi - TKR. Programy jsou vysílány digitálně. Pro příjem digitálního signálu kabelové televize postačuje standardní set top box. V analogovém signálu se vysílá pouze základní nabídka 8-ti programů.

Součástí programové nabídky vysílání je i infokanál města s názvem INFO M.A. Jedná se o  vysílání formou powerpointové prezentace nepřetržitě 24 hodin. Vysílání prezentace je přerušováno videozáznamy aktualit, které se zpravidla zpracovávají jednou za týden. Videozáznamy jsou vysílány denně v 17, 19 a 22 hodin. Záznam zasedání zastupitelstva je vysílán pravidelně ve stejném týdnu, ve kterém proběhlo zastupitelstvo a to ve dnech:

  • v pátek v 16 hodin
  • v sobotu ve 14 hodin
  • v neděli v 8 hodin

 

 

Ceník poplatků TKR Město Albrechtice platný od 1. února 2011:


• měsíční provozní poplatek kabelové televize                                                   165 Kč


• zřízení přípojky v rodinném domku                                                                   2380 Kč
• zřízení přípojky v bytě                                                                                          1190 Kč
• měsíční pronájem přípojky v bytech města                                                          36 Kč
• servisní zásah na zařízeních TKR po předávací bod včetně                           zdarma
• servisní zásah na zařízeních, která nejsou v majetku TKR                      210 Kč/hod.

(všechny ceny jsou s DPH )

 

Tento ceník byl schválen radou města dne 26.2.2011 pod usnesením č. 04/11/79.
Tímto se ruší ceník poplatků TKR Město Albrechtice ze dne 1.7.2008


Programová nabídka TKR Město Albrechtice


ČT1ČT2ČT4ČT24NovaNova 2Nova ActionNova CINEMANova GOLDNova SPORT1

MGMCS FILMCS MINIPRIMAPRIMA COOLPRIMA LOVEÓČKONOEBARRANDOVKino Barrandov  Barrandov PlusSPEKTRUMMINIMAXUNIVERSALEUROSPORT

   

 

Programy DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ:   Spektrum, Eurosport Cz, Minimax, TV Prima, Prima COOL, Prima LOVE, Prima ZOOM, Nova, Nova 2, Nova CINEMA, Nova ACTION, Nova GOLD, Nova SPORT 1, TV Barrandov, Kino Barrandov, Barrandov Plus Obecní infokanál, ČT1, ČT2, ČT4 Sport, ČT 24, Óčko, TVP 1, TVP 2, TV POLAR, TV NOE

 

 

Kontakt:

Odbor sdělovacích prostředků a IT

kancelář:                                   554 637 368

Ing. Holub Miroslav:                775 905 138

Bc. Hlaváček Vladislav:          777 781 194

e-mail:                                        kabelovka@mesto-albrechtice.cz

 

  Rozhraní dle zákona č.127/2005 Sb.