#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Co je komunitní plánování

 

  • jedná se o metodu, uloženou obcím zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kterou lze na úrovni obcí a krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů, žijících v daném území

 

  • průběžný proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejvhodnějších řešení v oblasti sociálních služeb tak, aby:

 

  • podpořil sociální začleňování
  • předcházel sociálnímu vyloučení
  • posiloval sociální soudržnost komunity

 

kp

Charakteristickým znakem metody je důraz kladený:

  • na zapojování všech, kterých se sociální problematika týká, tj.:
    • zástupců poskytovatelů sociálních služeb
    • uživatelů sociálních služeb
    • veřejnosti
    • zástupců samosprávy (tj. zadavatelů)
  • na dialog a vyjednávání
  • na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků KP

 

Co je cílem komunitního plánování?

  • vytvořit síť sociálních služeb na místní úrovni, která odpovídá zjištěným místním potřebám a reaguje na lokální odlišnosti
  • zvyšovat dostupnost a kvalitu sociálních služeb v dané lokalitě
  • rozšiřovat v případě zjištěné potřeby jejich nabídku
  • efektivně investovat finanční prostředky a vynakládat je pouze na ty sociální služby, které jsou skutečně potřebné
  • sdružovat v mikroregionech, které společně komunitně plánují (jako např. Albrechticko) stávající zdrojezvyšovat efektivitu jejich využití a financování
  • za uvedenými účely vypracovat a realizovat střednědobý plán sociálních služeb

 

kp2