Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace pro občany jiných členských států EU

Ve dnech 23.5.2014 a 24.5.2014  se budou na území ČR konat   volby do Evropského parlamentu.

V souvislosti  s tímto upozorňujeme občany jiných členských států Evropské unie s trvalým pobytem na území města Město Albrechtice, kteří mají zájem hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR musí požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.


Tito občané (cizinci, kteří jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu na území  Města  Albrechtic) musí projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 13.4.2014 do 16.00 hodin
 osobně,  na matrice Městského úřadu Město Albrechtice.

Na základě žádosti bude volič  zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí.
Zápis voliče cizince do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí a do seznamu voličů pro volby do EP  městský úřad nahlásí Policii ČR.
V tomto dodatku nebo seznamu voličů zůstává volič zapsán až do doby, kdy sám požádá o své vyškrtnutí nebo do doby kdy pozbude právo volit.

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu dne 23. a 24. května 2014

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu dne 23. a 24. května 2014

Sdělení v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu o zajištění služby dne 13.4.2014 pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů

Sdělení v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu o zajištění služby dne 8.5.2014 pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů