Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Komunitní plánování na Albrechticku

 

logo kp
 

Mikroregion Albrechticka zahrnuje celkem 8 obcí a to: Město Albrechtice, Holčovice, Heřmanovice, Třemešná, Jindřichov, Janov, Petrovice, Vysoká a Liptaň.

Komunitní plánování bylo na Albrechticku započato v roce 2008. Starostové výše uvedených obcí, spadajících pod správní obvod Města Albrechtic, byli osloveni s nabídkou spolupráce na tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Na zastupitelstvech obcí proběhlo schválení podpory tohoto procesu, na počátku roku 2009 byly uzavřeny smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci a k této smlouvě byl na konci roku 2009 vypracován dodatek, který se týkal financování celého procesu komunitního plánování – každá obec k němu přispívá spolupodílem z rozpočtu dle počtu svých obyvatel.

V roce 2010 byl vytvořen grantový systém na rozdělování finančních prostředků z rozpočtu Města Město Albrechtice v sociální oblasti a v roce 2011 poprvé proběhlo rozdělení a schválení grantů poskytovatelům sociálních služeb.

Již počátkem roku 2009 byly vytvořeny dvě pracovní skupiny (PS) – PS pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby pečující o osobu blízkou; PS pro rodinu, děti a mládež, osoby bez přístřeší a osoby v nouzi a řídící skupina (ŘS). Pracovní skupiny zmapovaly negativní sociální jevy v rámci příslušných cílových skupin obyvatel, dostupné a chybějící sociální služby na Albrechticku, dohodly se na prioritách a cílech rozvoje v sociální oblasti a začaly pracovat na vytvoření 1.střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka.

V průběhu následujících 6ti let byla na Albrechticku vytvořena funkční síť nejpotřebnějších sociálních služeb a členové pracovních skupin každoročně cíleně propagovali a občany informovali o jejich dostupnosti a nabídce. Pro skupinu seniorů, osob se zdravotním postižením a osob, které pečují o osobu blízkou, se t.č. jedná o terénní pečovatelskou službu (poskytují Help-in Bruntál a obec Jindřichov), dům pro seniory Dům dobré vůle (poskytovatel Charita Krnov), Lůžka sociální péče nemocnice Město Albrechtice (poskytovatel Sdružené zdravotnické zařízení Krnov), Charitní domov řeholnic a duchovních (poskytovatel Česká katolická charita) a Chráněná bydlení pro osoby s mentálním postižením (poskytovatel Harmonie p.o. Krnov). Pro děti, mládež, rodiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi a etnické skupiny je k dispozici Sociální asistence pro rodiny s dětmi, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládežRaná péče pro děti s vývojovými vadami a zdravotním postižením do 7 let (poskytovatelem všech uvedených služeb je Slezská diakonie). Ke komunitnímu plánování na Albrechticku se přidala nejnověji také Armáda spásy, provozující Centrum sociálních služeb v Krnově, v němž někteří občané Albrechticka využívají služby Azylového domu a Noclehárny,  Kryslal Help o.s., které se věnuje problematice užívání návykových látek a závislostí, provozuje K-centrum, sociální práci v terénu a ambulantní terapii v Krnově a Eurotopia Opava o.p.s., zajišťující mimoškolní doučování dětí základních škol ve dvou obcích Albrechticka a AMT poradnu v Krnově, poskytující sociální asistenci, mediaci a terapii pro rodiče, děti a partnerské páry v krizových životních situacích, jejíž služby také využívá řada občanů mikroregionu.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru