Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Historie střední a základní školy

 

První historické zmínky o existenci zemědělského školství v regionu Města Albrechtic pocházejí z roku 1853 a obsahují informace o německé rolnické škole. V opavském archivu je zaznamenána písemná ždost pana Karla Schmidtmayera z roku 1946, ve které se hovoří o požadavku na zřízení zemědělské školy pro mladé lidi z Albrechticka, Jindřichovska a Osoblažska, aby měli možnost se odborně vzdělávat. Ze stejných pramenů vyplývá, že tato školská instituce začala fungovat od roku 1947 nejprve jako Zimní rolnická škola, pak jako Zemědělská učňovská škola a od roku 1960 jako Zemědělské odborné učiliště. V následujících letech se učiliště dále vyvíjeo. Učební obory, které byly původně dvojleté, byly změněny na tříleté. Roku 1969 byla zřízena dvouletá dívčí odborná škola, která dávala žákyním široký okruh znalostí a absolventky školy našly uplatnění v mnoha povoláních. 

V druhé polovině 60. let bylo zřízeno Podnikové zemědělské odborné učiliště v Osoblaze. Toto zařízení bylo roku 1973 zrušeno a jeho žáci byli přeřazeni do Města Albrechtic. Podobný osud stihl roku 1976 i Podnikové učiliště v Rudné pod Pradědem. V obou případech bylo nutné Albrechtické učiliště rozšířit a přizpůsobit organizaci práce na odborném výcviku a v teoretickém vyučování novým podmínkám, většímu počtu žáků í většímu počtu pracovních skupin na odborném výcviku.