Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Participativní rozpočet


Z rozpočtu města Město Albrechtice byl pro rok 2022 vyčleněn 1 milion korun určený pro projekty občanů – pro participativní rozpočet. Od června 2022 mohli občané města hlasovat, který z navržených projektů chtějí v našem městě zrealizovat. Vítězným projektem se stal projekt "Discgolf pro město", který získal 59 % hlasů. Projektem s druhým nejvyšším počtem hlasů byl projekt "Rozšíření sportoviště v Hynčicích", který získal 33 % hlasů. V současné době se nově vybudované discgolfové hřiště nachází v parku Bedřicha Smetany a rozšířené sportoviště na fotbalovém hřišti v Hynčicích.

FotoFotoFoto

FotoFotoFoto


Hlasování bylo ukončeno. Občané měli možnost během června 2022 hlasovat pro jednotlivé projekty. Hlasování se účastnilo celkem 535 hlasujících, kteří celkem udělili 1305 hlasů.

VÝSLEDKY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

1. Discgolf pro město - 59 %

2. Rozšíření sportoviště v Hynčicích - 33 %

3. Revitalizace vnitrobloku mezi bytovými domy ul. Nádražní 1, 3, 15 a 17 a fotbalových hřištěm FK Město Albrechtice - 18 %

4. Zastavení stará hasičská zbrojnice - 13 %

5. Za město krásnější  -začínáme - 13%

6. Revitalizace areálu FK - 8 %

7. Revitalizace budovy tenisových kurtů - 7 %


Od 1. června 2022 bude spuštěno hlasování do participativního rozpočtu. Pokud potřebujete pomoci s hlasováním, obraťte se na Městský úřad, odbor sdělovacích prostředků a IT nebo na projektovou manažerku Bc. Vendulu Dankovičovou (777 781 056). Rádi Vám pomůžeme. 

Hlasovat do participativního rozpočtu můžete zde: https://milionproalbrechtice.cz


Z rozpočtu města Město Albrechtice byl pro rok 2022 vyčleněn 1 milion korun určený pro projekty občanů - pro participativní rozpočet. Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Pak právě pro vás je určen participativní rozpočet města Město Albrechtice.

O co jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik pravidel, napsat žádost a můžete zrealizovat projekt až do výše 1 milion korun.

Předkladatelm projektu může být:

 • fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm v Městě Albrechticích
 • právnická osoba se sídlem v Městě Albrechticích

Předložený projekt musí splňovat tyto podmínky:

 • musí být veřejně prospěšný, sloužit obyvatelům města Město Albrechtice a jeho místních částí nebo jeho návštěvníkům a musí přispět ke zkvalitnění veřejného prostoru
 • musí být realizován na veřejně přístupném místě (nemusí být přístupné neustále, nesmí být omezeno vstupným nebo pronájmem)
 • žádost musí být podána na předepsaném formuláři (příloha č. 1 Pravidel) a musí obsahovat všechny povinné části a přílohy 2 - pozemek nebo budova, kde bude projekt realizován, musí být v době podání žádosti ve vlastnictví města Město Albrechtice – přehled městských budov a pozemků viz příloha č. 2 Pravidel
 • provozní náklady po dobu 3 let nesmí přesahovat 20 % celkových nákladů projektu ročně - náklady projektu,
 • ani částečně, nesmí být příjmem žadatele nemůže být podán návrh, jehož realizaci může zajistit jen žadatel
 • celkové náklady projektu nesmí přesáhnout stanovený finanční limit 1 milion Kč včetně DPH
 • musí být proveditelný, tj. jeho realizace nesmí odporovat zákonům, územnímu plánu, strategickému plánu nebo dalším rozvojovým koncepcím města - ověří městský úřad
 • nelze žádat na realizaci projektu, který by mohl být podpořen z veřejné finanční podpory

Celková částka určená na participativní rozpočtování v Městě Albrechticích v roce 2022 je 1 milion korun včetně DPH

 • maximální částka, která může být určena na jeden projekt, je 1 milion korun včetně DPH, spodní hranice není stanovena
 • při sestavování rozpočtu projektu si můžete pomoci přílohou č. 3 Pravidel, která obsahuje orientační ceník některých prací nebo produktů

Participativní rozpočtování má několik fází:

 1. Příprava Mezi zveřejněním Pravidel a ukončením příjmu žádostí je možno projekt řádně připravit, zajistit vše potřebné a také konzultovat. K dispozici vám bude koordinátorka participativního rozpočtu, případně další kompetentní kolegové. Na konzultaci je třeba se předem nahlásit.
 2. Podání žádosti Samotnou žádost je nutno odevzdat na předepsaném formuláři (příloha č. 1 Pravidel), vyplnit všechny požadované údaje, rozpočet a případné přílohy (obrázky, mapy apod.). Součástí žádosti je také souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely projektu. Povinnou přílohou žádosti je vyjádření podpory projektu prostřednictvím minimálně 30 občanů města Město Albrechtice starších 15 let (podpisový arch je přílohou č. 4 Pravidel). Žádost včetně příloh je možno podat v tištěné formě osobně nebo poštou na Městský úřad Město Albrechtice (Kancelář projektové manažerky, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice), případně zaslat jeho sken na e-mailovou adresu v.dankovicova@mesto-albrechtice.cz.
 3. Kontrola a úprava návrhů Podané návrhy se dostávají do fáze kontroly přijatelnosti a splnění podmínek. Kontrolu provede tým pracovníků městského úřadu z různých odborů. Pokud bude projekt nutno nějak upravit nebo doplnit, vyzve koordinátorka předkladatele k opravě žádosti. Žádosti, které nebudou splňovat výše uvedená kritéria, budou z dalšího procesu vyřazeny. Žadatel bude o tomto písemně informován včetně odůvodnění vyřazení jeho návrhu.
 4. Prezentace návrhů a hlasování Projekty splňující podmínky budou zveřejněny prostřednictvím informačních kanálů města a představovány veřejnosti. Zároveň bude probíhat hlasování, na jehož základě budou vybrány vítězné projekty. Hlasování bude probíhat on-line prostřednictvím odkazu na webových stránkách města www.mesto-albrechtice.cz. Každý hlasující bude mít k dispozici až 3 plusové a 1 minusový hlas, jednomu projektu může udělit více hlasů.
 5. Výběr vítězných projektů Vítězný návrh bude ten, který v součtu plusových a minusových hlasů dostane nejvíce kladných hlasů. Vítězných projektů může být více, a to až do výše alokované částky.
 6. Realizace Vítězné projekty vybrané k realizaci budou přiděleny kompetentním odborům. Následovat bude přípravná fáze projektů (projektové a administrativní činnosti) a dále samotná realizace. V průběhu příprav i realizace bude předkladatel průběžně informován o aktuálním stavu projektu.

Časová osa participativního rozpočtu pro rok 2022:

Příprava a podání žádosti 1. 3. 2022 – 15. 4. 2022
Kontrola a úprava návrhů 16. 4. 2022 – 31. 5. 2022
Prezentace návrhů a hlasování 1. 6. 2022 – 30. 6. 2022
Realizace vítězných projektů 1. 7. 2022 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba:

 • Bc. Vendula Dankovičová – projektová manažerka
  • Telefon: 777 781 056
  • E-mail: v.dankovicova@mesto-albrechtice.cz

Přílohy pravidel:

 1. Formulář žádosti (PDF)
 2. Formulář žádosti (WORD)
 3. Přehled městských budov a pozemků
 4. Orientační ceník prací a produktů
 5. Podpisový arch

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, středa 1. 2. 2023
mírné sněžení 2 °C 0 °C
čtvrtek 2. 2. mírné sněžení 0/-2 °C
pátek 3. 2. mírné sněžení 1/-3 °C
sobota 4. 2. déšť se sněhem 3/-2 °C