#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Objednání nádob na separaci bioodpadů.

Typ: ostatní
Pro zájemce o speciální nádobu na bioodpad žijících v rodinných domcích na území Města Albrechtice .
Objednání nádob na separaci bioodpadů.
 
V souvislosti s předpokládaným zavedením separace bioodpadů v Městě Albrechticích, v průběhu měsíce října 2012, město nabízí  občanům žijících                v rodinných domcích na území Města Albrechtice bezplatné zapůjčení speciální nádoby na bioodpad. Tato speciální nádoba je vyrobena tak, aby bylo zajištěno její provětrávání a nedocházelo k hnití a zapáchání biomasy. Nádoby jsou vyrobeny z plastu v hnědé barvě o objemu 240 l a jsou opatřeny kolečky. Vývoz bionádob bude prováděn pravidelným svozem a to vždy jednou za 14 dnů v období od dubna do listopadu. Nádoby budou vyváženy v rámci poskytovaných služeb nakládání s komunálním
tříděným odpadem v Městě Albrechticích. K rodinnému domku bude přidělena jedna
bionádoba. Nádoby budou připraveny k vyzvednutí na sběrném dvoře na ul. Hašlerové v Městě Albrechticích. Zájemce o bionádobu bude zaregistrován a svým podpisem    na předávacím protokolu potvrdí převzetí nádoby.
V případě, že máte o přidělení bionádoby zájem, zaregistrujte se na níže uvedených
kontaktech:
- elektronicky: i.adamkova@mesto-albrechtice.cz - uveďte, že máte zájem o přidělení bionádoby a dále své jméno příjmení a adresu umístění nádoby
- písemně: - uveďte, že máte zájem o přidělení bionádoby a dále své jméno příjmení, adresu umístění nádoby a doručte osobně na podatelnu nebo zašlete na adresu: Městský úřad Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice.
 
Upozorňujeme zájemce o bionádobu, že nádoba je majetkem města Město Albrechtice a její celková hodnota je 840,-Kč včetně DPH. V případě její ztráty nebo zničení bude město požadovat výše uvedenou cenu uhradit.
 
Ilustrační foto nádoby:
nádoba
 
 

Vytvořeno: 1. 10. 2012
Poslední aktualizace: 27. 11. 2017 23:06
Autor: Spravce webu