#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Změna vyhlášky o kácení dřevin

Typ: ostatní
Od 15. července 2013 dochází k úpravě vyhlášky upravující kácení dřevin

O Z N Á M E N Í

Od 15.7.2013 nabývá účinnosti nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Povolení ke kácení není potřeba ke kácení dřevin ( pokud nejsou součástí významného krajinného prvku):

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených dřevin nepřesahuje 40 m2.

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáže dřevin

d) pro dřeviny rostoucí v zahradách ( zahrada = pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocen a nepřístupný veřejnosti)

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny – od 1. října do 31. března běžného roku


Vytvořeno: 8. 7. 2013
Poslední aktualizace: 17. 8. 2017 23:24
Autor: Spravce webu