#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Nařízení obce a směrnice

Platné nařízení, opatření nebo směrnice města
 Číslo Název
Opatření č. 2/2019 Pronajímání prostor sloužících k podnikání a jiných prostor ve vlastnictví města Město Albrechtice
Opatření č. 1/2019 Poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku města Město Albrechtice
Směrnice č.5/2016 Postupy pro zadávání veřejných zakázek městem Město Albrechtice a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi
Směrnice č.4/2016 Směrnice k pronájmu nebo pachtu pozemků v majetku města Město Albrechtice
Opatření č.3/2019 Řád veřejného pohřebiště
Nařízení č.1/2014 Tržní řád

Směrnice č.1/2013

Směrnice k pronájmu pozemků v majetku města Město Albrechtice
Zásady Zásady pro poskytování peněžitých darů schválené dne 27.2.2019

 

Archív neplatných nařízení, opatření nebo směrnice města
 Číslo Název
Opatření č.1/2016 Řád veřejného pohřebiště
Směrnice č.3/2016 Úprava směrnice č.1/2015
Směrnice č.2/2016 Úprava směrnice č.1/2015
Směrnice č.1/2015 Směrnice pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Město Albrechtice
Směrnice č.1/2014 Postupy pro zadávání veřejných zakázek městem Město Albrechtice a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi
Opatření č. 1/2013 Řád veřejného pohřebiště