#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky

Platné OZV

 

Číslo

Název OZV

1/2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místních poplatcích
3/2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
4/2019 Obecně   závazná   vyhláška   č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1/2018 Obecně   závazná   vyhláška   č. 1/2018 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejně přístupných místech ve městě Město Albrechtice
2/2016 Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o údržbě veřejné zeleně
1/2015 Obecně závazná vyhláška č.1/2015 Požární řád města
2/2013 Obecně závazná vyhláška č 2/2013 o pravidlech pro pohyb psů na volném prostranství
1/2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, která ruší OZV č.3 2000 o chovu a držení zvířat
1/2012 OZV, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území Města Albrechtice
3/2008 O pořádání veřejných produkcí
6/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem
v městě Město Albrechtice
3/2007  O znaku a vlajce města Město Albrechtice a jejich užívání

2/2007

 OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.4/2002 řád veřejného pohřebiště
1/2007  OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.2/2000 o úpravě základního
nájemného podle polohy bytu
4/2006  OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 22/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Město Albrechtice
3/2006  OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2000 o náhradách za dočasné užívání pozemků
4/2004  OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.2/2002 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny
2/2003  OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.12 o udržování
čistoty na veřejných prostranstvích v obci
1/2003  OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.6 o ochraně ovzduší před 
znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)
1/2002  OZV o poskytnutí státní půjčky na opravu bytového fondu po záplavách 1997
3/2000  OZV o chovu zvířat
1/1999  OZV o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 a rok 1999 určeného pro obce postižené záplavami...
2/1996  O závazných částech územního plánu
1/1992  O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

 

 

Archív neplatných OZV
Číslo Název OZV
2/2017 Obecně   závazná   vyhláška   č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3/2016 Obecně   závazná   vyhláška   č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2/2015 Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1/2014 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 - o místním poplatku za provoz systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4/2013 Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
3/2013

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 - o místním poplatku za provoz systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3/2012 Obecně závazná vyhláška č.  3/2012
kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o  místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
2/2012 Obecně závazná vyhláška č.  2/2012
o místním poplatku za provoz systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3/2011 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
1/2011 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání a odstraňování komunálních odpadů
4/2010 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání a odstraňování komunálních odpadů
3/2010 O   místních   poplatcích
2/2010 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
1/2010 O místním poplatku za provozovaný hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
1/2009  O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1/2008  O   místních   poplatcích
2/2008  O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem
v městě Město Albrechtice
4/2007  O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2/2006  O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5/2005  O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2/2004  O místních poplatcích
6/2003  O pořádání veřejných produkcí
4/2003   O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
4/2002  OZV řád veřejného pohřebiště
1/2002  O použití stávajícího fondu vytvořeného z návratní finanční výpomoci v rámci  
„Programu poskytnutí státní půjčky na opravu bytového fondu pro r. 1997 
určeného pro obce postižené záplavami .“
3/2000  O chovu a držení zvířat.
2/2000  O úpravě základního nájemného podle polohy bytu
1/2000 O náhradách za dočasné užívání pozemků