#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Obecní dům

Již dlouhé roky občané města Město Albrechtice touží po kulturním stánku. Vybudovat společenský sál, případně se dopracovat k vlastnictví hotelu bude dlouhodobým cílem, ke kterému se nemusíme dopracovat v tomto volebním období. Proto zastupitelstvo města Město Albrechtice rozhodlo a schválilo investiční záměr na vybudování menšího společenského sálu v měšťanském domě. Z původního záměru na vybudování knihovny se přešlo na původní studii obecního domu vypracovanou Ing. Arch. Lubomírem Dehnerem. V prvním nadzemním podlaží měšťanského domu vzniknou kromě sálu, apartmán a dva salónky, které by mohly sloužit ke svatbám, vítání občánků, atd. V těchto dvou salóncích budou zachovány historické výmalby a budou mít historický ráz. V rozhodování zastupitelů sehrál důležitou roli i apartmán, neboť momentálně nejsou v Městě Albrechticích vhodné reprezentativní ubytovací kapacity.

Tento projekt má pro vedení města velkou prioritu. Proto byl osloven Ing. Arch. Lubomír Dehner s žádostí o přepracování projektu městské knihovny na obecní dům a získání nového stavebního povolení.

Obecní dům