#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Rekonstrukce parku Bedřicha Smetany

 

Prezentace k rekonstrukci parku

 


 

Před samotnou rekonstrukcí parku B. Smetany bylo nutné zahájit v období vegetačního klidu tolik potřebné kácení nemocných a poškozených stromů. I po kontrole inspekce životního prostředí bylo shledáno, že park B. Smetany je dlouhodobě zanedbaný a neudržovaný, avšak bez vyjádření odborného biologa nebylo možné kácení zahájit z důvodu ochrany přírody (ochrana chráněných živočichů, např. páchník, netopýr, …). Proto vedení města zahájilo s vypětím všech možných i nemožných sil kroky k získání potřebného vyjádření. Povolení ke kácení včetně souhlasných stanovisek bylo získáno dne 28. 3. 2019, a proto jsme mohli ve dnech 30. 3. 2019 a 31. 3. 2019 za pomoci jednotky SDH Město Albrechtice uskutečnit kácení postižených stromů.

Nyní park čeká na samotnou rekonstrukci a vybudování kulturního stánku.