#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Rozšíření a separace odpadů ve městě Město Albrechtice

 

Projekt byl již ukončen a byla odevzdána závěrečná monitorovací zpráva.

 


 

Projekt je zaměřen na dvě oblasti odpadového hospodářství:

  1. Posílení sběrných hnízd o nádoby na papír, sklo, plasty.
  2. Zlepšení třídění separovaných odpadů přímo u občanů – bionádoby

 

V rámci realizace projektu budou pořízeny:

  • Zvon na papír (3200 l) – 8 ks
  • Zvon na papír (2100 l) – 1 ks
  • Zvon na sklo (2500 l) – 3 ks
  • Zvon na sklo (2100 l) – 4 ks
  • Zvon na plasty (3200 l) – 20 ks
  • Nádoby na bioodpad (240 l) – 400 ks

Projekt je dotován z Operačního programu Životní prostředí.

Celková alokace dotace 1 334 993 Kč.

 

 

bionádoby 400 kszvony plast