#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Místostarosta

Alice Hanková

tel.: 777 781 901
email: mistostarosta@mesto-albrechtice.cz

 

1. zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci
2. spolu se starostou podepisuje právní předpisy města

Odpovídá za oblasti:

1. sběrný dvůr a kompostárna
2. výbory a komise
3. veřejná finanční podpora
4. Jednotný sbor dobrovolných hasičů - organizační složka města
5. knihovna města
6. sbor pro občanské záležitosti
7. zimní údržba
8. veřejný pořádek
9. Služby obce Město Albrechtice s.r.o.