#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Starosta

Ing. Jana Murová

tel.: 608 769 082
email: starosta@mesto-albrechtice.cz

 

  1. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
  2. může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
  3. může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
  4. odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
  5. rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
  6. plní další úkoly stanovené zákonem 128/2000 Sb., a zvláštními zákony,
  7. plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu,
  8. svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu   s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce
  9. spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města

 

Odpovídá za oblasti:

1. školství - příspěvkové organizace města ZŠ a MŠ
2. krizové řízení
3. požární ochrana
4. komise přestupková
5. komise povodňová
6. veřejný pořádek
7. kultura - organizace kulturních a jiných akcí, mezinárodní spolupráce

 

 

 

 

Novoroční projev starostky města ze dne 1.1.2019