#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

 Zastupitelstvo města

 

Abecední seznam zastupitelů:

 

Jméno a příjmení Telefon E-mail
Alice Hanková   mistostarosta@mesto-albrechtice.cz
Bc. Vladislav Hlaváček 777 781 194 vladislav.kabelovka@seznam.cz
Jarmila Janasová    
Jaroslav Křištof 605 852 745 kristof.jarek@seznam.cz
Dušan Libo 732 927 156 dusan@libo.cz
Ing. Lenka Metzlová 604 348 943 l.metzlova@seznam.cz
Marie Michálková 605 860 061 ucetnimichalkova@seznam.cz
Ing. Jana Murová 776 636 492 starosta@mesto-albrechtice.cz
Miroslav Olejniczak 603 148 556 molejniczak@tiscali.cz
Ing. Roman Skopal 736 532 266 r.skopal@centrum.cz
Libor Švec 777 781 901 svec.libor@seznam.cz
Anna Trebuláková 733 342 878 annatrebulakova@seznam.cz
Ing. Zdeněk Veselý 728 198 661 zvesely@post.cz
Luděk Volek    
Ing. Ivo Vykopal 554 652 261 hvykopalova@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolní výbory zastupitelstva města

 

Oznámení o pořizování audiovizuálního záznamu jednání ZM

Město Město Albrechtice oznamuje, že z jednání zastupitelstva města pořizuje audiovizuální záznam, který slouží jednak k vyhotovení zápisu z jednání zastupitelstva města a dále k informování veřejnosti o činnosti města a to formou zveřejnění v kabelové televizi města a na webových stránkách.

Případné dotčené osoby mají možnost se obrátit na pořizovatele záznamu, kvůli případné opravě údajů či uplatnění dalších práv.