#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Programové prohlášení

 

Programové priority na volební období 2018 - 2022

Na základě výsledků voleb do Zastupitelstva města Město Albrechtice se uskupení ve složení

ANO 2011, SNK Nezávislí pro město, Sdružení SPOZ  NK Změna k lepšímu,  KDÚ-ČSL, Aktivní

a prosperující město a ČSSD usneslo na těchto programových prioritách:

 

 

 • Transparentnost hospodaření města

 

 • Otevřené město
  • Kabelovka – zajištění obecního infokanálu i do přidružených obcí pomocí náhradních technologií
 • Rekonstrukce parku B. Smetany
  • Revitalizace zeleně
  • Vybudování kulturního stánku pro setkávání
 • Sportoviště
  • Lehkoatletický stadion – příprava k výstavbě (majetkové vypořádání, projektová dokumentace, příp. realizace)
  • Podpora sportu
  • Hřiště Hynčice – využití hřiště v Hynčicích pro vybudování společenského zázemí
  • Turistický okruh – údržba stávajících tras se zaměřením na dvě hlavní turistické zastavení (Krtečkova stezka a Rozhledna), vybudování dalšího zastavení na městském turistickém okruhu – Zvonička na Poutní hoře
 • Město kultury a zábavy
  • Zajištění odkupu hotelu, příprava projektové dokumentace k rekonstrukci hotelu na náměstí v Městě Albrechticích
  • Měšťanský dům – rekonstrukce Měšťanského domu pro zajištění spolkového života ve městě
  • Zpracování studie na rekonstrukci náměstí, příprava potřebné projektové dokumentace a komplexního urbanistického plánu města pro dlouhodobý rozvoj
  • Koupaliště- revitalizace koupaliště, zatraktivnění života na koupališti
  • Linhartovy – realizace projektu Slezsko bez Hranic
 • Bezpečnost dopravy
  • Cyklostezka Třemešná – Město Albrechtice – Linhartovy – Hynčice-Polsko
  • Autobusové nádraží - rekonstrukce autobusového nádraží
  • Zklidnění dopravy ve městě - zrušení malého obchvatu, zpomalovací ostrůvky, vstupní radary
 • Život/Občané
  • Osvobození poplatků za likvidaci odpadů pro děti do 10 let
  • Zajištění pitné vody v Linhartovech – udržení stávajícího vodovodního řádu, příspěvky na úpravu stávajících vrtů
  • Bytová výstavba v bývalé ZŠ Hynčice
  • Příprava stavebních parcel
  • Čističky odpadních vod
  • Výstavba a opravy chodníků vlastními zaměstnanci
 

 

 

Program rozvoje města Město Albrechtice na volební období 2014 - 2018

Schváleno usnesením ZM č. 15/5/74 ze dne 25. února 2015. 

 

 

Programové prohlášení volebního období 2010-2014:

Zápis z jednání pracovní skupiny 12.12.2011 je k dispozici ZDE