#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Ukončená výběrová řízení v roce 2010 - 2014

 

*

Odborný lesní hospodář
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Chodník I/57
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Opravy silnic
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Rozdělovací šachta
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Vodovod - ulice Hašlerova
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Obnova vegetačních prvků zámeckého parku v Linhartovech
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Nové sociální zařízení na zámku
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Revitalizace rybníku Celňák
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Výměna kotle a oprava topení vodárny
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

1. etapa zateplení mateřské školy
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Rozšíření separace a svozu bioodpadů ve Městě Albrechticích
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Kupní smlouva

*

Kamerový systém města
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Stavební úpravy stávajícího sociálního zařízení ZŠ
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Přestavba bytu na provoz pizzerie
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Posilující zdroj pitné vody Město Albrechtice
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Oprava kabin na hřišti FK Avízo
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Nové osobní vozidlo pro město
Protokol o hodnocení došlých nabídek
 

*

Stavební úpravy nebytových prostor Měšťanského domu na kanceláře
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

 *

Cisternová automobilová stříkačka
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

 *

Posilující zdroj pitné vody Město Albrechtice
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smouva o dílo

 *

Sanace bytového domu Nerudova 6, I. a II. etapa

Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

 *

Strojní zařízení na kompostárně Město Albrechtice
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Kompostárna Město Albrechtice - stavební práce
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice- kuchyň a jídelna
 Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Zavedení separace bioodpadů v Městě Albrechticích
 Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

*

Sanace měšťanského domu na náměstí
Protokol o hodnocení došlých nabídek
 Smlouva o dílo

*

Územní plán města
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

 *

Oprava komunikace v Linhartovech
Protokol o hodnocení došlých nabídek
 Smlouva o dílo

*

Chodník Nemocniční - K. Čapka
 Protokol o hodnocení došlých nabídek
 Smlouva o dílo

*

Vodovod na ul. Hašlerova
 Protokol o hodnocení došlých nabídek
 Smlouva o dílo

 *

Oprava bytu Nám. ČSA 15
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva o dílo

 *

Rozhledna Město Albrechtice
 Hodnotící tabulka došlých nabídek