#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Ukončená výběrová řízení v roce 2016

 

*

Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice - I. etapa
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva

*

Odborný lesní hospodář a hajný v lesích města Město Albrechtice
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva

*

Zvelebení okolí rozhledny Hraniční vrch
Protokol o hodnocení došlých nabídek
Smlouva

*

Oprava chodníků Město Albrechtice 2016

Protokol o hodnocení došlých nabídek

Smlouva o dílo

*

Oprava komunikací Město Albrechtice

Protokol o hodnocení došlých nabídek

Smlouva o dílo

*

Odkup vytěžené dřevní hmoty - 2. pololetí v roce 2016

Protokol o hodnocení došlých nabídek

Kupní smlouva Pradědský lesní závod

Kupní smlouva Dřevo Málek

*

Zateplení fasády Domu s byty pro důchodce, Nemocniční 6, Město Albrechtice

Protokol o hodnocení došlých nabídek

Smlouva o dílo

*

Stavební úpravy nebytového prostoru nám. ČSA 15

Protokol o hodnocení došlých nabídek

Smlouva o dílo

*

Zastřešení technologie úpravny vody koupaliště Město Albrechtice
Protokol o hodnocení došlých nabídek

Smlouva o dílo

*

Odkup vytěžené dřevní hmoty - 1. pololetí v roce 2016
Protokol o hodnocení došlých nabídek

Kupní smlouva LDF

Kupní smlouva KATR

Kupní smlouva Dřevo Málek