#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zřícenina Burkvíz

Zřícenina Burkvíz  Zřícenina hradu Burkvíz (někdy je také uváděn pod názvem Luginsland, Lugsland, Lugswalde, ale také Schlosberg, Burghau nebo Burgwall) se nachází asi 800 m jižně od osady Burkvíz se ve výši 654 m. n. m.

   Archeologický výzkum datoval jeho existenci od druhé poloviny 13. století až do poloviny 14. století. Vznikl tedy v době kolonizace Slezska a patrně tvořil centrum zdejšího kraje. Roku 1050, za vlády knížete Břetislava I., je totiž zmiňován hrad Lugswalde (později hrad Albrechtice), který měl střežit severní moravské hranice. Hrad zanikl v roce 1474, kdy k němu přitáhl se svým vojskem Matyáš Korvín. Burkvíz byl v té době totiž majetkem Jiřího Stoše z Kounic, majitele albrechtického panství a přívržence Jiřího z Poděbrad. Po dvou dnech obléhání byl hrad dobyt. K jeho obnově poté už nedošlo.  Dnes jsou patrné rozsáhlé valy a také studna i s vodou. Několik předmětů nalezených při archeologickém průzkumu je umístěno ve Slezském muzeu v Opavě.

  Tajemná zřícenina přivítá návštěvníky opravenou hradní studnou,Studna u zříceniny hradu Burkvíz kterou hlídá dle staré pověsti "O mlynáři" královna žabička. Říká se, že lze zahlédnou i lesního skřítka Slivouše.

  Hrad měl okrouhlý tvar, na severozápadě byl zjištěn zemní prostor čtyřhranného objektu zděného na sucho, kde pravděpodobně stávala hradní věž. Byla zřejmě obytná a její vnitřek měl rozměry sedm krát sedm metrů. Přístupové schodiště a sklepení bylo vysekáno do skály. V příkopu před bránou se nacházela vyzděná studna o průměru jednoho metru, která měla sloužit k naplnění tohoto příkopu při blížícím se nebezpečí. Studna však byla z větší části zasypána. pravděpodobně stávala hradní věž. Byla zřejmě obytná, a její vnitřek měl rozměry sedm krát sedm metrů. Přístupové schodiště a sklepení bylo vysekáno do skály. Severozápadně ve směru hřbetu je položeno předhradí. Ve vzdálenosti 72 metrů od břehu hradu je pět metrů široký příkop, většinou jeden metr hluboký. Táhne se v prostoru širokém 38 metrů.

 

 

Pohled na Město Albrechtice od zříceniny hradu Burkvíz

Studna u zříceniny hradu Burkvíz Lavička u zříceniny hradu Burkvíz