Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Poplatek za psa

 

POPLATEK ZA PSA - SPLATNOST DO 30. 6. 2023
180 Kč Za prvního psa držitele, který je přihlášen nebo má sídlo na území města.
300 Kč Za druhého a dalšího psa držitele, který je přihlášen nebo má sídlo na území města.
90 Kč Za prvního psa u držitele, který je starší 65 let.
180 Kč Za druhého a dalšího psa držitele, který je starší 65 let.
Při platbě poplatku za psa je nutné nahlásit jméno poplatníka, který vyplnil přihlášku k místnímu poplatku ze psů. Poplatník musí také oznámit ztrátu, úhyn, popřípadě darování nebo prodej psa, aby mohl být vyřazen z evidence.
Poplatky lze uhradit: bankovním převodem na č. ú. 155124374/0300, pod přiděleným variabilním symbolem (rodné číslo NENÍ variabilní symbol) v hotovosti či platební kartou na pokladně MěÚ Město Albrechtice od 9. 1. 2023.