Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Poplatky knihovna


Ceník služeb a sankcí v Městské knihovně Město Albrechtice

ROČNÍ REGISTRAČNÍ POPLATEK

 • Dospělí 130 Kč
 • Studenti 60 Kč
 • Důchodci 60 Kč
 • Děti 40 Kč
 • Právnická osoba 150 Kč

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA

 • Realizace výpůjčky 1 dokumentu 100 Kč

UPOMÍNACÍ A VYMÁHACÍ VÝLOHY

 • 1 . upomínka 50 Kč
 • 2.  upomínka 70 Kč
 • 3.  upomínka 150 Kč (doporučeně)

VÝLOHY SPOJENÉ SE ZTRÁTOU DOKUMENTU  

 • Za každý dokument 60 Kč
 • Kromě skutečné náhrady za škodu účtuje knihovna čtenáři výlohy za knihovnické zpracování dokumentu.

ZTRÁTY A OSTATNÍ ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELEM

 • Ztráta čtenářského průkazu 10 Kč
 • Poškození čárového kódu knihy 20 Kč
 • Poškození ochranného obalu knihy 20 Kč
 • Částečné poškození knihy - 25% z ceny knihy
 • Ztráta nebo poškození periodika - dvojnásobná cena (popř. rovnocenná náhrada)

SLUŽBY ZA ÚHRADU

 • Jednorázová výpůjčka – vždy se zálohou 20 Kč

PRÁCE S POČÍTAČEM

 • Za každých i započatých 15 minut  8 Kč
 • Tisk jedné černobílé A4  (pouze text) 3 Kč
 • Tisk jedné černobílé A4 (s obrázkem) 8 Kč
 • Tisk jedné barevné A4 (text) 5 Kč
 • Tisk jedné barevné A4  (s obrázkem) 14 Kč

Ceník byl schválen  radou města dne 11. 12. 2018  pod č.us. 18/2R/9e, s platností od 1. 1. 2019.