Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Poplatky za odpad

 

POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (POPLATEK ZA ODPAD)
SPLATNOST DO 30. 6. 2023
600 Kč/rok Fyzická osoba přihlášená ve městě (trvalý pobyt)
600 Kč/rok Vlastník (fyzická nebo právnická osoba) nemovité věci zahrnující
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které
není přihlášená žádná fyzická osoba
Osvobození od poplatku jsou uvedena v Čl. 7 - OZV č. 1/2022 uveřejněné na stránkách města. Nárok na osvobození je nutné doložit (nedokládají pouze děti do 3 let).
Poplatky lze uhradit: bankovním převodem na č. ú. 155124374/0300, pod přiděleným variabilním symbolem (rodné číslo NENÍ variabilní symbol) v hotovosti či platební kartou na pokladně MěÚ Město Albrechtice od 9. 1. 2023.