#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Co je komunitní plánování

 

 • jedná se o metodu, uloženou obcím zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kterou lze na úrovni obcí a krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů, žijících v daném území

 

 • průběžný proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejvhodnějších řešení v oblasti sociálních služeb tak, aby:

 

 • podpořil sociální začleňování
 • předcházel sociálnímu vyloučení
 • posiloval sociální soudržnost komunity

 

kp

Charakteristickým znakem metody je důraz kladený:

 • na zapojování všech, kterých se sociální problematika týká, tj.:
  • zástupců poskytovatelů sociálních služeb
  • uživatelů sociálních služeb
  • veřejnosti
  • zástupců samosprávy (tj. zadavatelů)
 • na dialog a vyjednávání
 • na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků KP

 

Co je cílem komunitního plánování?

 • vytvořit síť sociálních služeb na místní úrovni, která odpovídá zjištěným místním potřebám a reaguje na lokální odlišnosti
 • zvyšovat dostupnost a kvalitu sociálních služeb v dané lokalitě
 • rozšiřovat v případě zjištěné potřeby jejich nabídku
 • efektivně investovat finanční prostředky a vynakládat je pouze na ty sociální služby, které jsou skutečně potřebné
 • sdružovat v mikroregionech, které společně komunitně plánují (jako např. Albrechticko) stávající zdrojezvyšovat efektivitu jejich využití a financování
 • za uvedenými účely vypracovat a realizovat střednědobý plán sociálních služeb

 

kp2