#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Střednědobý plán

Je základním výstupem procesu komunitního plánování. Má zásadní význam nejen pro funkční sít sociálních služeb v dané lokalitě, ale zejména také pro její financování ze strany obcí a Moravskoslezského kraje.

Dokument, který zpracovává a vydává koordinátor komunitního plánování. Na jeho vytvoření spolupracuje zadavatel (ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám = obec a nebo kraj), poskytovatelé sociálních služeb a uživatelé sociálních služeb.

 

Plán obsahuje:

 

  • potřeby, priority a cíle rozvoje sociálních služeb v daném regionu
  • popis a analýzu existujících zdrojů (soupis a popis státních, obecních i nestátních poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících služeb - zejména: zdravotnictví, školství, pracovní příležitosti, volný čas, možnosti práce dobrovolníků, možnosti veřejné výpomoci atp.)
  • popis a analýzu existujících přání a potřeb obyvatel v oblasti sociálních služeb (dotazníková šetření)
  • statistické, sociologické, demografické údaje (např. věkové složení obyvatel regionu, porodnost a úmrtnost, prognózy demografického vývoje)
  • časový plán postupu činností a aktivit a zásady, které je třeba při zpracování a naplňování plánu dodržet
  • stanovení odpovědnosti a závazků jednotlivých konkrétních účastníků při vytváření a naplňování plánu
  • způsob, jakým bude plán sledován, vyhodnocován a případně měněn

 

1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka na období 2017-2020 naleznete ZDE.

 

2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka

Dotazníkové šetření 2016:

DOTAZNÍK SENIOŘI PO ZP-1

DOTAZNÍK PRO RODINY S DĚTMI

DOTAZNÍK DĚTI, MLÁDEŽ I.stupeň

DOTAZNÍK DĚTI, MLÁDEŽ II.stupeň