Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

O MĚSTĚ

Město Albrechtice je město v okrese Bruntál, ležící asi 13 km severozápadně od Krnova. Od  okrajových částí města se zvedají zalesněné stráně vrcholků, které jsou součástí pohoří Jeseníky. Katastrální výměra města je 6 527 ha a žije zde přibližně 3 500 obyvatel.

 

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
Pondělí: 08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
Středa:   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
Čtvrtek:  08.00 - 12.00

Pokladna
Pondělí: 08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
Středa:   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
Čtvrtek:  08.00 - 12.00

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

Adresa
nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice

E-mail
podatelna@mesto-albrechtice.cz

Telefon
+420 774 420 748

Svatební obřady

 

V obřadní síni se mimo svatebních obřadů pravidelně konají společenské události, a to vítání nových občánků, slavnostní ukončení školní docházky na školách a setkání s jubilanty...

Rada města schválila pro rok 2021 termíny svatebních obřadů, které budou osvobozeny od správních poplatků.

 

 

obradka1

obradka2

 

Uzavírání manželství

Uzavření manželství v matričním obvodu Město Albrechtice se řeší na matrice Městského úřadu Město Albrechtice, a proto je nutné, aby si snoubenci nejdříve dohodli termín pro uzavření manželství přímo na matrice městského úřadu:

 

matrikářky: 

Vlasta Lednická – e-mail: v.lednicka@mesto-albrechtice.cz

Jana Helienková – e-mail: j.helienkova@mesto-albrechtice.cz

 

adresa úřadu: Městský úřad Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

pevná linka: 554 637 364, mobil: +420 775 905 137

Nejpozději měsíc před dohodnutým termínem svatebního obřadu předloží snoubenci na matrice podklady potřebné pro vyplnění dotazníku k uzavření manželství. Dotazník snoubenci podepisují při osobní návštěvě na matrice a současně uhradí případné správní poplatky (např. za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném místě pro uzavírání manželství).

 

K sepsání dotazníku pro uzavření manželství snoubenci předkládají :

 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz příp. cestovní pas)

 • rodný list

 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený)

 • úmrtní list zemřelého manžela (ovdovělý snoubenec)

 • rodné listy společných dětí (pokud již snoubenci mají společné děti)

 

Snoubenec - cizinec musí k výše uváděným dokladům také doložit:

 • potvrzení o osobním stavu a pobytu cizince

 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (povolení domovského státu, že jejich občan může uzavřít manželství v ČR) – pokud domovský stát tento doklad nevydává, musí cizinec předložit potvrzení domovského státu o této skutečnosti

 • potvrzení o oprávněnosti pobytu pro cizince na území ČR (vydává Policie ČR – oddělení cizinecké policie) – tento doklad nesmí být starší 7 dnů ke dni uzavření manželství (doklad není vyžadován u cizince, který je občanem členského státu Evropské unie)

Doklady vydané orgány cizích států musí být pro použití v ČR přeloženy do českého jazyka (soudním překladatelem) a musejí být opatřeny předepsanými ověřenímy.

Také u svatebního obřadu je nezbytná účast soudního tlumočníka, kterého si snoubenci zajišťují na vlastní náklady.

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Pokud občan s trvalým pobytem v ČR plánuje uzavření manželství v zahraničí, vydává matriční úřad (příslušný podle místa trvalého pobytu) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Platnost tohoto dokladu je 6 měsíců a za jeho vystavení se hradí správní poplatek 500,- Kč.

 

Občanské svatební obřady

Občanské obřady se konají v obřadní síni Městského úřadu Město Albrechtice, která se nachází přímo v budově městského úřadu.

Sňatek lze uzavřít také na jiném vhodném místě tohoto matričního obvodu, a to na základě žádosti snoubenců a po uhrazení správního poplatku 1.000,- Kč (dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Nejvíce využívaným místem pro uzavírání manželství v našem matričním obvodu je zámek Linhartovy. Na základě toho, že od roku 2019 bude na zámku probíhat rozsáhlá rekonstrukce, nebude možné uzavírat manželství na zámku a v zámeckém parku.

Svatby se často konají i na zahradách nebo také v prostorách obecních úřadů spadajících do našeho matričního obvodu, např. v Holčovicích a Třemešné (pokud má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt v této menší obci, je také možné, aby je oddával přímo pan starosta této obce).

 

Církevní sňatky a vydávání osvědčení k uzavření církevního sňatku

Prohlášení o uzavření manželství lze také učinit před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Toto manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve.

Pro uzavření církevního sňatku je nutné předložit osvědčení k církevnímu sňatku, které vydává matriční úřad v jehož správním obvodu se manželství uzavírá. Za vydání osvědčení k církevnímu sňatku se nehradí žádný poplatek a je platné 6 měsíců ode dne vydání.

 

Správní poplatky za uzavření manželství vybírané na matrice:

(v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích)

 • 1.000,- Kč - povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném místě

 • 2.000,- Kč- uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má  trvalý pobyt na území ČR (jeden ze snoubenců je cizinec bez trvalého pobytu v ČR)

 • 3.000,- Kč -uzavření manželství mezi snoubenci, kteří jsou cizinci bez trvalého pobytu v ČR

 

Provozní poplatky stanovené Radou města Město Albrechtice

(usnesení č. 03/10/49 ze dne 30.12.2010)

 • za krátkodobý pronájem reprezentačních místností zámku Linhartovy za účelem uzavření manželství se hradí 1.815,- Kč (včetně DPH 21 %, bez DPH činí tato částka 1.500,- Kč).Tento poplatek se hradí přímo na pokladně MěÚ Město Albrechtice, na základě sepsání dohody o krátkodobém pronájmu nebytových prostor – zámku Linhartovy.

 

 

Průběh občanského svatebního obřadu

 

V den svatby se snoubenci a jejich svědci dostaví na místo konání svatby minimálně 15 minut před obřadem a musí matrikářce předložit platné doklady totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Pokud obřad probíhá v obřadní síni Městského úřadu v Městě Albrechticích, zajišťuje matrika základní květinovou výzdobu těchto obřadních místností.

Hudební doprovod u obřadu je zajištěn (elektronické varhany, příp. reprodukovaná hudba), obřad bývá zpravidla zpestřen recitací krátkých svatebních básní.

Zajištění fotografa nebo kameramana ke svatebním obřadům je záležitostí snoubenců – kontakt na zkušené fotografy mohou zájemci získat na matrice Městského úřadu v Městě Albrechticích.

Přípravu a výzdobu místa pro svatební obřady konané „ na jiném povoleném vhodném místě“ si zajišťují snoubenci sami, dle vlastních představ a požadavků. Matrika v tomto případě zodpovídá pouze za řádný průběh svatebního obřadu.

 

Oddací list

Po uzavření manželství je matrikou vystaven oddací list, který si snoubenci vyzvednou osobně na matrice následující týden po svatebním obřadu, na žádost snoubenců je oddací list zaslán na adresu jednoho z manželů.

Potvrzení o uzavření manželství pro zaměstnavatele, za účelem proplacení volna, matriky nevydávají. K tomuto účelu slouží manželům oddací list.

 

 

 

 

 

 

 

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 1. 2021

zatazeno

Bude oblačno až zataženo, ojediněle slabé sněžení, na západě k večeru místy sněžení. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty -1 až -5°C.