Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Poplatky


SPRÁVNÍ POPLATKY ZA UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ VYBÍRANÉ NA MATRICE

(v souladu se zákonem  č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích)

  • 1000 Kč - uzavření manželství mimo stanovenou dobu
  • 1000 Kč - za svatbu mimo úředně určené místo (Povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určené místo a současně i mimo stanovenou dobu, vybírá se správní poplatek jen jednou, tj. pouze 1 000 Kč.)
  • 2000 Kč - uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má  trvalý pobyt na území ČR (jeden ze snoubenců je cizinec bez trvalého pobytu v ČR)
  • 3000 Kč - uzavření manželství mezi snoubenci,  kteří jsou cizinci bez trvalého pobytu v ČR
  • Za svatební obřad konaný v obřadní síni Měšťanského domu v sobotu, což je stanovený oddací den, se nevybírá žádný poplatek.