Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Žádosti


ŽÁDOST O POVOLENÍ UZAVŘÍT MANŽELSTVÍ MIMO STANOVENOU DOBU NEBO MÍSTNOST

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ


Nejpozději měsíc před dohodnutým termínem svatebního obřadu předloží snoubenci na matrice podklady potřebné pro vyplnění dotazníku k uzavření manželství. Dotazník snoubenci podepisují při osobní návštěvě na matrice a současně uhradí případné správní poplatky (např. za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném místě pro uzavírání manželství).

K SEPSÁNÍ DOTAZNÍKU PRO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ SNOUBENCI PŘEDKLÁDAJÍ

  • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz příp. cestovní pas)
  • rodný list
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
  • úmrtní list zemřelého manžela (ovdovělý snoubenec)
  • rodné listy společných dětí (pokud již snoubenci mají společné děti)

SNOUBENEC  - CIZINEC MUSÍ K VÝŠE UVÁDĚNÝM DOKLADŮM TAKÉ DOLOŽIT

  • potvrzení o osobním stavu a pobytu cizince
  • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (povolení domovského státu, že jejich občan může uzavřít manželství  v ČR) – pokud domovský stát tento doklad nevydává,  musí cizinec předložit potvrzení  domovského státu o této skutečnosti
  • potvrzení o oprávněnosti pobytu pro cizince na území ČR (vydává Policie ČR – oddělení cizinecké policie) – tento doklad nesmí být starší 7 dnů  ke dni uzavření manželství (doklad není vyžadován u cizince, který je občanem členského státu Evropské unie)

Doklady vydané orgány cizích států musí být pro použití v ČR přeloženy do českého jazyka (soudním překladatelem) a musejí být opatřeny předepsaným ověřením. Také u svatebního obřadu je nezbytná účast soudního tlumočníka, kterého si snoubenci zajišťují na vlastní náklady.