#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Volba prezidenta republiky 2013

 

1. Právní předpisy upravující volbu prezidenta republiky:
 
- Ústavní zákon č. 71/2012 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
- Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta)
- Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

Kontaktní adresy na důležité volební orgány:

 

 

Formuláře ke stažení:

 

zpět