#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

 

Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl prezidentem republiky vyhlášen na pátek 20. října a sobotu 21. října 2017 (http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/17-135.htm).

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Volič může požádat buď osobně u úřadu, který vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 18. 10. 2017 do 16:00 hod. nebo Žádost o vydání voličského průkazu (viz formulář níže) podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, obě podání musí být doručeny příslušnému úřadu nejpozději do pátku 13. 10. 2017.

Vydávání vyhotovených voličských průkazů bude možné nejdříve od čtvrtka 5. 10. 2017.

Formulář - Žádost o vydání voličského průkazu

Formulář - Plná moc k převzetí voličského průkazu


 

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat i v zahraničí na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra.