Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Dům s byty pro důchodce

 

  • Bytový dům se nachází na ul. Nemocniční 6 ve městě Město Albrechtice. K dispozici má 49 bytů z toho 27 bytů jednopokojových, 17 bytů dvoupokojových a 5 bytů s pečovatelskou službou.
  • Uchazeč o získání nájmu v těchto bytech podá ve stanoveném termínu písemnou žádost na předepsaném formuláři.
  • Žádost o nájem bytu bude zaznamenána do evidence uchazečů o bydlení v domě s byty pro důchodce na odboru VV.
  • Byty jsou obsazovány postupně dle data podané žádosti. V případě odmítnutí přiděleného volného bytu z řad uchazečů vedených v seznamu na odboru VV, se tato žádost přesouvá na konec seznamu evidovaných zájemců o byt.
  • V případě, že nikdo z evidovaných uchazečů nebude mít zájem o uvolněný byt, zveřejní odbor VV nabídku pronájmu bytu na úřední desce a internetových stránkách Města.
  • Základní nájemné je stanoveno smluvní měsíční částkou 80,- Kč/m2.
  • Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu určitou.
  • Pro více informací kontaktujte p. Trávníčkovou na tel. 776 739 560.


Žádost o přídělení bytu