Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Chodník a oprava silnice na ulici Opavická

FotoMěsto ve spolupráci se Správou silnic Moravskoslezského kraje připravuje významné zlepšení pro občany Města Albrechtic. Již v dubnu byla vyhlášena veřejná zakázka na opravu cesty a vybudování nového chodníku podél Opavické ulice, vedoucí kolem místní základní školy.

Projekt zahrnuje opravu více než kilometrového úseku silnice a vytvoření nového chodníku o délce přesahující 600 metrů. Tato vylepšení nejen zvýší bezpečnost dětí mířících do školy, ale i všech obyvatel města využívajících tento frekventovaný úsek.

Celkové náklady na chodník dosahují přibližně 5 milionů korun, přičemž město usiluje o snížení finanční zátěže prostřednictvím dotace, která byla předschválená ve výši 4 miliony korun.

Je důležité upozornit, že během stavebních prací dojde k dočasným omezením v dopravě. Proto žádáme o pochopení a shovívavost v této době. Tato nezbytná opatření přinesou dlouhodobý přínos v podobě bezpečnější cesty pro naše děti a všechny obyvatele města.

Aktualizováno 13. 5. 2024


Silnice III/45813 Město Albrechtice – Opavice, I. etapa (objekt č. 1)
Celková délka úseku silnice určená k opravě je 1055 m. Během opravy dojde ke frézování stávajících asfaltových vrstev a k pokládce nových.

Současně bude provedeno sjednocení šířkového uspořádání na šířku zpevnění 5,0 m. Součástí opravy bude i oprava nefunkčního odvodnění, úprava nezpevněných krajnic, případně další úpravy součástí a příslušenství silnice podle požadavků správce.

Chodník podél sil. III/45813 na ul. Opavická, Město Albrechtice (objekt č. 2)
Trasa začíná v křižovatce ulic Opavická x Jiráskova, kde místem pro přecházení navazuje na současné pěší trasy a při levém okraji silnice pak vede až k poslednímu domu rodinné zástavby v obci. Délka řešeného úseku je 600 m a asi v polovině délky je chodník přerušen křížením s železniční tratí č. 292 Město Albrechtice – Krnov. Povrch chodníku bude z šedé betonové a žulové dlažby, obrubníky budou betonové a žulové, hmatové prvky budou vytvořeny z červené reliéfní dlažby. Komunikace pro chodce šířky 2,0 m, která bude lemována obrubami, a s povrchem ze zámkové dlažby. Součástí budou i úpravy zpevněných, či nezpevněných sjezdů.

Uzavírka dopravy: předpokládá se úplná uzavírka pro objekt č.1, veřejná doprava bude ze stavby vyloučena. (Zhotovitel před zahájením projedná náhradní veřejnou dopravu, případně dočasné zrušení linky.). Přepokládá se částečná uzavírka pro objekt č. 2.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 16 265 337, 79 Kč.

FotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 11. 4. 2024


Správa silnic Moravskoslezského kraje zveřejnila novou veřejnou zakázku - Silnice III/45813 Město Albrechtice – Opavice, I. etapa (objekt č. 1) a chodník podél sil. III/45813 na ul. Opavická, Město Albrechtice (objekt č.2)

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací – Silnice III/45813 Město Albrechtice – Opavice, I. etapa (objekt č. 1) a chodník podél sil. III/45813 na ul. Opavická, Město Albrechtice (objekt č.2), stavba bude realizována jako celek. Vzhledem ke stavu vozovky silnice III/45813 není možné odpovídajícím způsobem provést stavbu chodníku v předstihu před rekonstrukcí vozovky, protože současné krajnici vozovky se nelze chodníkem směrově ani výškově technicky ani esteticky přizpůsobit. Z tohoto důvodu jsou oba projekty vzájemně koordinovány. Obě stavby lze provádět současně, případně lze chodník dobudovat následně. Stavba se nachází v Moravskoslezském kraji, katastrální území: KÚ Město Albrechtice.

Pro více informací klikněte zde

Aktualizováno 3. 4. 2024


Rada města schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce – chodník podél sil. III/45813 na ul. Opavická Město Albrechtice.

Aktualizováno 3. 4. 2024


V loňském roce proběhla jednání se Správou silnic Moravskoslezského kraje a za pomocí Moravskoslezského kraje, zejména náměstka pro dopravu pana Ing. Radka Podstawky, se letos zahájí nejen stavba chodníku na Opavické ulici od základní školy až po Okružní ulici, ale současně se opraví část silnice III/45813 podél nově vybudovaného chodníku. Navíc, tak jak u všech investic, i u této investice se pokoušíme získat dotační prostředky. Zde jsme požádali MAS Krnovsko o dotaci.

Aktualizováno 12. 3. 2024

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru