Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Oprava fresek v obřadní síni na zámku Linhartovy

FotoFoto
Na restaurování fresek byla městu poskytnuta dotace od Moravskosleszkého kraje. Dále nám bude poskytnuta dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programu Interreg V-A Česká republika Polsko na vybudování informační recepce na zámku a úpravy výstavních prostor.

Aktualizováno 8. 4. 2024


Část fresek v obřadní síni na zámku je hotová. Konečná část restaurátorských prací v obřadní síni na zámku Linhartovy bude dokončena v letošním roce.

FotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 6. 3. 2024


Rada města Město Albrechtice schválila uzavření Dodatku č. 3, mezi Městem Město Albrechtice jako objednatelem a Mgr. Art. Filipem Menzlem, jako zhotovitelem na provedení další, konečné části restaurátorských prací v obřadní síni na zámku v Linhartovech, které provede dodavatel v roce 2024.

Aktualizováno 20. 10. 2023


Zastupitelstvo města Město Albrechtice schválilo dne 28. 6. přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024“ ve výši 800 000 Kč na realizaci projektu Restaurování fresek v obřadním sálu zámku Linhartovy. Restauratorem je Filip Menzel.

Aktualizováno 29. 6. 2023FotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 19. 6. 2023


Restaurování fresek a rekonstrukce malířské výzdoby v obřadní síni na zámku v Linhartovech pokračuje. 

FotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 25. 7. 2022


Počátkem června byl podepsán dodatek ke smlouvě a byla zahájena druhá etapa restaurování fresek a rekonstrukce malířské výzdoby v obřadní síni na zámku v Linhartovech pod vedením Filipa Menzela, která by měla být ukončena do konce roku 2022.

Aktualizováno 13. 6. 2022


Rada města Město Albrechtice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Restaurování a rekonstrukce malířské výzdoby v obřadní síni na zámku v Linhartovech“ ze dne 27. 5. 2021, který stanovuje rozsah a finanční objem druhé etapy restaurátorských prací, dle přílohy.

Aktualizováno 10. 5. 2022


Jedná se o pokračování prací Restaurování fresek v obřadní místnosti na Zámku Linhartovy z loňského roku dle restaurátorského záměru pana Filipa Menzela. V loňském roce město obdrželo dotaci ministerstva kultury v rámci havarijního programu. V letošním roce Národní památkový ústav nedoporučuje ministerstvu kultury žádost podpořit. Přesto se bude v rámci restaurátorských prací pokračovat. Objem prací v tomto roce bude opět kolem 200 000 Kč. Práce by měly být zahájeny v průběhu května 2022. 

Aktualizováno 10. 5. 2022


 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru