Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Sociální bydlení v Městě Albrechticích - Celní 20

FotoRealizátorem stavby se stala firma Ostravské stavby a. s. Staveniště bude předáno 10. dubna 2024. Termín realizace se předpokládá 540 dnů od předání staveniště. Technický dozor provádí Ing. Petr Čevela. Městu byla poskytnuta dotace. Termín realizace dotace - do 31. 7. 2025.

FotoFotoFoto

Aktualizováno 8. 4. 2024


Před několika lety jsme darem od Moravskoslezského kraje získali budovu bývalé cukrářské výroby na ulici Celní. Byl schválen záměr zrekonstruovat tuto nemovitost na bydlení, protože město má nedostatečnou nabídku bydlení pro občany.

Byla připravena projektová dokumentace, podařilo se nám získat významnou dotaci ve výši 5 335 822,90 Kč, a dokonce probíhá veřejná zakázka na zhotovitele. V brzké době budeme znát závěry. Projektová dokumentace obsahuje nejen výstavbu čtyř bytových jednotek, ale i kompletní rekonstrukci celé budovy (včetně střechy, fasády, napojení na kanalizaci...).

Aktualizováno 15. 2. 2024


Rada města Město Albrechtice schválila zhotovení stavebních prací „Rekonstrukce budovy Celní 20 (3)“ od zhotovitele OSTRAVSKÉ STAVBY a. s. za cenu 10.498.759,51 Kč bez DPH a zároveň schválila výsledek podlimitní veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo.

Aktualizováno 6. 2. 2024


Město získalo dotaci na vybudování bytů na ulici Celní ve výši 5 335 822,90 Kč. Dotace je již schválena a poskytlo ji Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

První veřejná zakázka byla zrušena z důvodu špatné lhůty pro realizaci stavby. Podruhé byla zakázka zrušena, neboť se při hodnocení zjistilo, že v rozpočtu je cca 40 položek tzv. „R“, nestandardizovaných, bez komentáře. Tyto položky vytváří několik potenciálních problémů:

  • nejistota a riziko: vysoký počet nestandardizovaných položek může zvyšovat nejistotu a riziko ohledně finálních nákladů na stavbu. To může být důvodem pro zrušení výběrového řízení, zejména pokud existují obavy o dodržení rozpočtu a financování stavby.
  • nesoulad s podmínkami dotace: pokud je stavba financována z dotace, mohou být nestandardizované položky předmětem zvýšeného dohledu a kontroly. Nesoulad s podmínkami dotace nebo nedostatečná dokumentace mohou vést ke zrušení výběrového řízení.
  • komplexnost projektu: velký počet nestandardizovaných položek může také naznačovat, že projekt je obzvláště komplexní nebo atypický. To může znamenat, že zadavatel má obavy o schopnost uchazečů úspěšně realizovat projekt a dodržet rozpočet.
  • transparentnost a spravedlnost: zadavatel může chtít zabezpečit transparentnost a spravedlnost výběrového řízení. Pokud existují pochybnosti o správnosti a úplnosti rozpočtu, může být výběrové řízení zrušeno a případně znovu vyhlášeno po revizi a úpravě rozpočtu.

Aktualizováno 4. 10. 2023


26. dubna 2023 byla zveřejněna nová veřejná zakázka - Rekonstrukce budovy Celní 20. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací týkajících se úprav stávajícího bytového domu. V rámci výstavby budou z původních prostor realizovány byty s dispozicí 2+1 a 3+1 o velikostně cca do 70 m2. Dojde k zateplení obvodového pláště, zateplení a oprava střechy, výměna výplní otvorů, odstranění rozvodů vody, elektro, kanalizace, topení a dodávka rozvodů nových včetně zařizovacích předmětů, výměna střešní krytiny, klempířských prvků a hromosvodu.

Práce budou zahájeny na jaře/létě 2023. Lhůta výstavby činí 540 dnů od předání staveniště.

Nabídky, resp. žádosti o účast lze podávat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-albrechtice.cz).

Více informací naleznete zde.

Foto

Aktualizováno 10. 5. 2023

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru