Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Spolkové zázemí na hřišti v Hynčicích

Foto

Autorský dozor na stavbě provádí Ing. Vít Michel.

Aktualizováno 23. 5. 2024


Stavba již nabrala konkrétní obrysy – vnitřní příčky hrubé stavby jsou téměř dokončeny, střecha je zaměřena a výroba sbíjených vazníků probíhá. V květnu se očekává pokračování práce na střeše a následně i uvnitř objektu. Současně se bude pracovat na infrastruktuře kolem budovy, včetně pokládky potrubí na dešťovou vodu. Připojení k elektřině zajistí firma ČEZ Distribuce.

FotoFoto

Aktualizováno 29. 4. 2024


Postup prací v Hynčicích! Jak rychle roste nové spolkové zázemí? Podívejte se na aktuální fotky přímo ze staveniště.

FotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 18. 03. 2024FotoFotoFoto

Aktualizováno 15. 02. 2024


Výstavba společenského zázemí pokračuje. V současné době jsou stavební práce ve fázi demolice, po které bude zahájena výstavba nového objektu včetně napojení na elektrickou energii a splaškovou kanalizaci. Výstavba objektu bude dokončena do poloviny příštího roku.

FotoFotoFoto

Aktualizováno 13. 10. 2023


Na výstavbu společenského zázemí jsme získali dotaci ve výši 6 258 083 Kč z programu Státního fondu podpory investic. Předpokládaná hodnota stavby je 10 675 825 Kč.

Aktualizováno 4. 10. 2023


Rada města schválila dne 11. 7. 2023 uzavření Příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Spolkové zázemí na hřišti - Hynčice“ mezi městem a Ing. Petrem Čevelou 198.000,- Kč bez DPH.

Aktualizováno 12. 7. 2023


Rada města Město Albrechtice schválila dne 24. 5. 2023 výsledek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Spolkové zázemí na hřišti – Hynčice“.

Rada města Město Albrechtice schválila dne 24. 5. 2023 zhotovení stavebních prací „Spolkové zázemí na hřišti – Hynčice“ od zhotovitele dodavatele MIBORO s.r.o., IČ 25871986, za cenu 12.917.748,41 Kč vč. DPH a schválila uzavření smlouvy o dílo. 

Aktualizováno 25. 5. 2023


26. dubna 2023 byla zveřejněna nová veřejná zakázka - Spolkové zázemí na hřišti v Hynčicích. Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací týkajících se realizace nového spolkového zázemí na hřišti. V rámci výstavby bude provedena demolice stávajícího objektu, jehož stav odpovídá jeho užívání a nedostatečné údržbě. Nově realizovaný objekt je jednopodlažní nepodsklepený s valbovou střechou. Obvodové zdivo a vnitřní zdivo bude realizováno ze systémových prvků. Střešní krytina bude plechová s povrchovou úpravou. Jako výplně otvorů v obvodovém plášti jsou navržena okna plastová a dveře hliníkové. Okapový chodník kolem objektu bude proveden z oblázkového praného tříděného přírodního kamene. Zpevněné plochy budou realizovány z betonové skládané dlažby.

Nabídky, resp. žádosti o účast lze podávat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-albrechtice.cz).

Více informací naleznete zde.

Foto

Aktualizováno 10. 5. 2023


Městu se podařilo získat dotaci vybudování kulturního zázemí v Hynčicích.

Občanům Hynčic již dlouhou dobu schází kulturní zázemí. Město požádalo o dotaci na opravu chátrajících fotbalových kabin v Hynčicích. Město Albrechtice se dostalo mezi 10 úspěšných uchazečů a získalo tak dotaci ve výši 5 milionů korun na brownfieldy - nevyužité plochy, které mohou být revitalizovány. (IROP Brownfieldy cz). Občané Hynčic a nejen oni se tak konečně dočkají nových prostor pro pořádání spolkových a jiných akcí, svateb, oslav nebo kulturních vystoupení. 

Aktualizováno 24. 3. 2023

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru