Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Obnova vegetačních prvků zámeckého parku v Linhartovech

Obnova vegetačních prvků zámeckého parku v Linhartovech

„Obnova vegetačních prvků zámeckého parku v Linhartovech“
číslo projektu CZ.1.02/6.5.00/11.11874

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie a to prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj a SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
Popis projektu: záměrem projektu je regenerace historického krajinářského parku v prostředí původně renesančního zámku Linhartovy. V rámci projektu jsou ošetřeny stávající dřeviny, kde dojde k ořezu suchých větví, ošetření dutin stromů, odlehčovací řezy, ošetření proti grafióze. Dojde k odstranění nevhodné výsadby a probírka v zahuštěných skupinách stromů, odstranění náletů, slabých a nemocných jedinců, odstraněný pařezů. Projekt řeší novou výsadbu stromového a keřového patra, výsadbu trvalek.


Celkové uznatelné náklady činní                    100%
z toho dotace z Evropské unie                        65%
dotace ze SFŽP                                                 5%
příspěvek města Město Albrechtice               30%   

baner

 

park 1

park2

park3

park4park7

park 8