Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Chodník - Hynčice


Chodník Hynčice – v rámci závazného stanoviska odboru památkové péče, které je součástí koordinovaného stanoviska, se bohužel odbor památkové péče vyjádřil takto:

  • zamýšlené práce nejsou v souladu se zájmem ochrany uvedených kulturně historických hodnot objektů.
  • v uvedeném úseku negativně ovlivní památkové hodnoty areálu kostela a bývalé fary

Odbor památkové péče vyžaduje úpravu PD takto:

1. Chodníkové těleso v uvedeném úseku není možno zvyšovat nad stávající úroveň, již tak
oproti historické navýšenou. Proto nelze použít vyvýšené obrubníky, ale od komunikace max.
50 mm oboustranně zvýšený řádek kostek nebo 50 cm široký pás zeleně, které budou sloužit
pro odvod vody a jako vodící linie pro zrakově postižené místo signální dlažby.

2. Mezi vjezdem do areálu kostela a odbočkou k řadovým domům v délce cca 60 m (staničení
0,19 – 0,25 km) v blízkosti areálu fary a kostela požadujeme provést chodník z přírodních
materiálů, nejlépe z velkoplošných šlapáků nebo lomového štípaného kamene, položeného do
propustného štěrkopískového lože, přičemž okraje budou lemovány skrytým kovovým
obrubníkem nebo řádkem dlažby.

3. Bude respektován vjezd do dvora fary s jeho původní výškou terénu. Plocha před farou
nebude sloužit jako odstavné parkoviště pro hřbitov.

4. Vjezd do areálu kostela požadujeme rozšířit na historických cca 9 m a vydláždit kamenem pro možnost přístupu do areálu a zaparkování návštěvníků hřbitova.

Návrh předpokládá vybudování nového chodníkového tělesa podél silnice vedoucí středem obce. Obec Hynčice se započala pozvolna rozvíjet podél vodoteče v údolí jesenických hor ze strany od Osoblažska jako tzv. silnicovka, a to již ve 14. století. Chodník je navržen v bezprostřední blízkosti kulturních památek, a to v materiálovém provedení a ve výškové úrovni, která je pro charakter území s vysokou mírou hodnotných historických staveb naprosto neakceptovatelná. Chodníkové těleso probíhá kontinuálně podél farní budovy, kde se dříve nacházela předzahrádka. Je výrazně zvýšeno oproti stávajícímu terénu, který je proti historické úrovni již značně navýšen, což má zásadní vliv, a do budoucna by se ještě zhoršil, na vlhkostní poměry v obvodovém zdivu kulturní památky. V projektové dokumentaci není řešen ani snížený vjezd do dvora fary. Vjezd do areálu kostela sv. Mikuláše s přilehlým hřbitovem je navržen poměrně úzký s obrubníky, což neodpovídá nástupnímu prostoru do areálu a bude bránit přístupu a případnému parkování návštěvníků. V návrhu jsou zvoleny materiály naprosto cizorodé pro okolí hodnotných historických staveb vybudovaných v období 18. století. Betonovou zámkovou dlažbu, betonové obrubníky a zámkovou reliéfní dlažbu v červeném provedení nelze považovat za materiál vhodný do prostředí kulturních památek, neboť sníží autenticitu prostoru a negativně zasáhne do jeho charakteru a prezentace. Je nezbytné použít odpovádající přírodní materiál, nejlépe místní lomový kámen, popř. v kombinaci s žulovou kostkou. Nové chodníkové těleso v předloženém návrhu negativně ovlivní památkové hodnoty výše jmenovaných kulturních památek a sníží architektonický výraz jejich bezprostředního okolí a této exponované části vesnické lokality. Ostatními úseky I. etapy výstavby chodníku nejsou zájmy památkové péče dotčeny.

Těmto požadavkům nelze zejména z důvodu bezbariérové vyhlášky vyjít vstříc. Byly porušeny požadavky odboru dopravních staveb. V této situaci bylo možné jediné řešení, ato podat žádost o stavební povolení na městském úřadě Krnov a odbor dopravy tuto žádost na základě zamítavého stanoviska odboru památkové péče zamítl. Na základě zamítnutí žádosti jsme podali odvolání proti závaznému stanovisku památkové péče, což je jediná cesta, jak se proti nesouhlasnému závaznému stanovisku odvolat. Je to smutné, ale všichni dělají maximum pro to, aby se vše vyřídilo v co nejkratším čase a zahájila se stavba samotná.

Aktualizováno 28. 4. 2022


 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, neděle 22. 5. 2022
jasno 17 °C 8 °C
pondělí 23. 5. polojasno 17/6 °C