Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Kanalizace BD Nerudova 6


Rada města schválila uzavření Příkazní smlouvy s Ing. Petrem Čevelou na provádění činnosti TDS a KOOBOZP na stavbě – Kanalizace BD Nerudova 6 Město
Albrechtice za cenu 49 500 Kč.

Aktualizováno 5. 6. 2024


Rada města Město Albrechtice schválila výsledek veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Kanalizace BD Nerudova 6 Město Albrechtice“.

Rada města Město Albrechtice schválila zhotovení stavebních prací „Kanalizace BD
Nerudova 6 Město Albrechtice“ od zhotovitele AM Hydromont s.r.o. za cenu
1 370 000 Kč bez DPH a uzavřela se zhotovitelem smlouvu o dílo. 

Aktualizováno 23. 5. 2024


20. března 2024 byla zveřejněna nová veřejná zakázka - Kanalizace BD Nerudova 6 Město Albrechtice. Předmětem jsou stavební práce týkající se opravy kanalizace pro odvod srážkových vod ze stávajících dešťových svodů bytového domu, včetně revizních šachet, filtrační šachty a napojení odvodňovacího žlabu umístěného napříč zpevněnou plochou , včetně zaústění navrhované dešťové kanalizace do dvou vsakovacích objektů. Dále provedení opravy kanalizace splaškové, včetně pomocného vedení výměnou kanalizačního potrubí, šachet, jímek na vyvážení, vše v obdobné dimenzi a trase jako původní vedení, na pozemku zadavatele parc. č. 1000 a 1002 v k. ú. Město Albrechtice.

Více informací naleznete zde.

Aktualizováno 26. 3. 2024


Rada města zrušila veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce - kanalizace RD Nerudova 6 Město Albrechtice a schválila opětovné zahájení zadávacího řízení.

Aktualizováno 7. 3. 2024


V současné době se již dlouhodobě řeší kanalizace na bytovém domě Nerudova 6. Nájemníkům tohoto bytového domu se zajisté s novou kanalizací a septikem uleví a bude se jim žít mnohem komfortněji. Tato investice se aktuálně soutěží a rádi bychom co nejdříve zahájili stavební práce.

Aktualizováno 15. 2. 2024


7. února 2024 byla zveřejněna nová veřejná zakázka - Kanalizace BD Nerudova 6 Město Albrechtice. Předmětem jsou stavební práce týkající se opravy kanalizace pro odvod srážkových vod ze stávajících dešťových svodů bytového domu, včetně revizních šachet, filtrační šachty a napojení odvodňovacího žlabu umístěného napříč zpevněnou plochou, včetně zaústění navrhované dešťové kanalizace do dvou vsakovacích objektů. Dále provedení opravy kanalizace splaškové, včetně pomocného vedení výměnou kanalizačního potrubí, šachet, jímek na vyvážení, vše v obdobné dimenzi a trase jako původní vedení, na pozemku zadavatele parc. č. 1000 a 1002 v k. ú. Město Albrechtice.

Více informací naleznete zde.

Aktualizováno 12. 2. 2024

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru