Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Modernizace učebny v Základní škole


Byla ukončena výzva na dodavatele, přišly 2 nabídky, administrátor projektu je hodnotí a vyhodnocení bude postoupeno na jednání rady města.

Aktualizováno 28. 4. 2022


Přípravné aktivity vztahující se k předložení projektu, např. zpracování doprovodných studií, příloh, projektové dokumentace

Přípravné aktivity se vztahují k předložení projektu a týkají se např. zpracování doprovodných studií, příloh nebo projektové dokumentace. O realizaci projektu bylo rozhodnuto na setkání rady města Město Albrechtice, která je zřizovatelem školy. Následně byla na začátku této přípravné fáze uzavřena smluvní spolupráce na služby pro projektové řízení a poradenství s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, zpracovávající tuto Studii proveditelnost. Během roku 2020 došlo ke zpracování položkového rozpočtu pro celou akci.

Zároveň přípravná fáze spočívá v komunikaci jednotlivých stran pro zajištění veškerých potřebných materiálů a podkladů pro soupis plnohodnotné a úplné žádosti o dotaci včetně všech příloh. Po kompletaci veškerých podkladů a jejich sepsání byla podána projektová žádost k předkládanému projektu, a to k měsíci říjen 2020. Příjem žádostí pro 12. výzvu MAS Rozvoj Krnovska byl ukončen k 30. 11. 2020. Od této doby s předpokladem do konce měsíce dubna 2021 bude probíhat hodnocení projektové žádosti. V případě pozitivního hodnocení projektu dojde k tomuto termínu zároveň i k vydání právního aktu stvrzujícího podporu IROP vůči tomuto projektu.

Popis realizace hlavních aktivit projektu

  • Rekonstrukce a stavebí úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) - V rámci projektu proběhnou drobné stavební úpravy ve dvou multimediálních učebnách.
  • Pořízení vybavení budov, učeben – projekt zahrnuje také nákup vybavení učebny tak, aby splňovaly požadavky moderní výuky, hygienické normy a vytvářely příjemné prostředí motivující žáky ke studiu těchto předmětů. Obecně se jedná o vybavení učitelských a žákovských pracovišť, pořízení doplňkového nábytku jako jsou skříně, dále digitální techniky, další pomůcky, které jsou nutné pro moderní formu vyučování tak, aby měli žáci možnost získávat jednotlivé kompetence.
  • Vnitřní konektivita a připojení internetu – nerelevantní.
  • Bezbariérovost – pro potřeby zajištění pohybu imobilních osob po objektu ZŠ, bude projektem pořízen pásový shodolez.

Popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, uvedení do provozu

Ukončení realizace projektu je podmíněno podepsání protokolu o předání a převzetí díla a podpisu předávacích protokolů k zakázkám vztahujícím se k realizaci předkládaného projektu. Slavnostní ukončení realizace projektu bude slavnostně plánována na konec srpna roku 2021. Tato událost bude fotograficky zdokumentována. Zahájení provozu prostor podrobených úpravám v rámci realizace projektu připadne na 1. 9. 2021. Do 20 pracovních dní od ukončení realizace projektu bude vypracována a odevzdána závěrečná ZoR a ŽoP, tedy k datu 29. 9. 2021.

Konečný stav – popis po realizaci projektu

Po výsledném stavu po ukončení realizace projektu budou výstupy projektu nabývat následující podoby. Projekt představuje modernizaci dvou odborných multimediálních učeben, které budou nově vybaveny adekvátní technikou pro potřeby moderní výuky. Podpořený prostor slouží pro účely výuky předmětů, které jsou zahrnuty ve Školním vzdělávacím programu školy.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 117D03O003269 2021-2 EP6.PDF


 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, neděle 22. 5. 2022
jasno 17 °C 8 °C
pondělí 23. 5. polojasno 17/6 °C