Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Oprava fresek v obřadní síni na zámku Linhartovy


Restaurování fresek a rekonstrukce malířské výzdoby v obřadní síni na zámku v Linhartovech pokračuje. 

FotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 25. 7. 2022


Počátkem června byl podepsán dodatek ke smlouvě a byla zahájena druhá etapa restaurování fresek a rekonstrukce malířské výzdoby v obřadní síni na zámku v Linhartovech pod vedením Filipa Menzela, která by měla být ukončena do konce roku 2022.

Aktualizováno 13. 6. 2022


Rada města Město Albrechtice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Restaurování a rekonstrukce malířské výzdoby v obřadní síni na zámku v Linhartovech“ ze dne 27. 5. 2021, který stanovuje rozsah a finanční objem druhé etapy restaurátorských prací, dle přílohy.

Aktualizováno 10. 5. 2022


Jedná se o pokračování prací Restaurování fresek v obřadní místnosti na Zámku Linhartovy z loňského roku dle restaurátorského záměru pana Filipa Menzela. V loňském roce město obdrželo dotaci ministerstva kultury v rámci havarijního programu. V letošním roce Národní památkový ústav nedoporučuje ministerstvu kultury žádost podpořit. Přesto se bude v rámci restaurátorských prací pokračovat. Objem prací v tomto roce bude opět kolem 200 000 Kč. Práce by měly být zahájeny v průběhu května 2022. 

Aktualizováno 10. 5. 2022