Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Oprava hřbitovní zdi v Hynčicích

Během prací vyšlo najevo, že část kamenné ohradní zdi kolem hřbitova leží na soukromé parcele. Tato část zdi je tedy vyjmuta z rozsahu prací a odpočtem bude upravena cena dle Dodatku č. 3.

Rada města Město Albrechtice schválila uzavření Dodatku č. 5 na úpravu ceny mezi Městem Město Albrechtice a firmou GRISPA s.r.o. Cena za provedené práce v roce 2023 ve výši 708 630,86 Kč bez DPH, odsouhlasená Dodatkem č. 3, bude snížena na částku 513 243,69 Kč bez DPH. Současně schválila RM dokončení prací v rozsahu dle Dodatku č. 3 do 31. 8. 2024.

Aktualizováno 13. 12. 2023


Rada města Město Albrechtice schválila dne 25. 10. 2023 uzavření Dodatku č. 4 na úpravu ceny mezi Městem Město Albrechtice jako objednatelem a firmou GRISPA s.r.o. jako dodavatelem stavebních prací při „Rekonstrukci hřbitovní zdi kolem kostela sv. Mikuláše v Hynčicích, Město Albrechtice“. Cena za provedené práce v roce 2023 ve výši 708 630,86 Kč bez DPH, odsouhlasená Dodatkem č. 3, bude snížena na částku 616 721,53 Kč bez DPH.

Aktualizováno 26. 10. 2023


Práce na opravě hřbitovní zdi v Hynčicích.

FotoFotoFoto

Aktualizováno 21. 9. 2022


Práce na opravách hřbitovní zdi v Hynčicích byly zahájeny v roce 2021, dotačně byly tyto projekty v roce 2021 podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V letošním roce jsme opětovně žádali Moravskoslezský kraj o dotaci na pokračování těchto prací. Zatím je naše žádost doporučena k financování v náhradnících. Přesto se rada města se rozhodla pokračovat v restaurátorských pracích bez ohledu na získání dotace. Předpokládaná hodnota prací v roce 2022 činí 700 000 Kč.

Aktualizováno 3. 5. 2022


V roce 2021 byla na zakázku získaná dotace MSK z programu Obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v MSK na rok 2021 ve výši 350 000 Kč.


Město Město Albrechtice vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce hřbitovní zdi kolem kostela sv. Mikuláše v Hynčicích. Nabídku je možné podat
do 8. 6. 2021. Více informací naleznete zde.

Aktualizováno 1. 6. 2021


Dne 17. 3. 2021 byla schválena dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 350 000 Kč na opravu hřbitovní zdi v Hynčicích. V roce 2021 dojde k opravě části zdi nacházející se napravo od vstupu. Jedná se o první etapu, která je vyčíslena na 700 000 Kč, přičemž polovina částky bude uhrazena právě ze schválené dotace.

Aktualizováno 31. 3. 2021


Termín zahájení projektu: 1. 1. 2022
Termín ukončení projektu: 30. 11. 2022

Na opravu hřbitovní zdi v Hynčicích by přispěla dotace

Město Albrechtice zažádalo o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu hřbitovní zdi v Hynčicích. Hřbitov se nachází u kostela sv. Mikuláše a v průběhu minulého roku zde byla opravena a zrestaurována vstupní brána.

Hřbitov v Hynčicích je hojně navštěvovaným místem. O údržbu a obnovu této historické památky se v posledních letech nikdo nestaral. V roce 2020 město na své vlastní náklady opravilo vstupní bránu, včetně rekonstrukce fresky. Návštěvníci často poukazovali na neutišený stav hřbitova. Jedním z prvních kroků bylo odstranění náletu, který značně narušoval statiku zdi.

Město by nadále rádo pokračovalo v záchraně památkově chráněné nemovitosti. Aktuálně došlo k vypracování projektové dokumentace firmou VIAT, s.r.o., která zahrnuje kompletní rekonstrukci hřbitovní zdi. V roce 2021 by mělo dojít k opravě části nacházející se napravo od vstupu. Jedná se o první etapu, která je vyčíslena na 700 000 Kč a dotace by měla činit 350 000 Kč.  V dalších letech by se s rekonstrukcí mělo pokračovat. Celková hodnota oprav je stanovena na 2 330 236,71 Kč.

Aktualizováno 3. 2. 2021

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru